Javni pozivi

Datum objave

Datum isteka

Evaluacija

Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške za poboljšanje vještina, poslovnih modela i rješenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije

02.04.2024 07:00

06.06.2024 17:00

Finalna lista

Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

10.01.2024 00:00

20.02.2024 15:00

Evaluacija

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za projekt “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG2)

13.10.2023 00:00

03.11.2023 23:59

Finalna lista

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

05.10.2023 00:00

20.11.2023 15:00

Implementacija

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u BiH

19.06.2023 00:00

25.08.2023 15:00

Implementacija

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama namijenjenih ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje

08.05.2023 17:00

10.07.2023 15:00

Implementacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacijskih tehnologija u poljoprivredu

15.05.2023 00:00

14.07.2023 15:00

Implementacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

09.05.2023 00:00

28.07.2023 15:00

Implementacija

Javni poziv u okviru mjere podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući i COVID – 19) - drugi ciklus

22.03.2023 12:00

31.03.2023 17:00

Implementacija

Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji - Interventna mjera - jesenja sjetva

15.01.2023 00:00

10.03.2023 15:00

Implementacija

Javni poziv u okviru mjere podrške start-up preduzećima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

19.12.2022 15:00

17.02.2023 15:00

Implementacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

23.11.2022 00:00

31.01.2023 15:00

Implementacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

15.01.2023 00:00

06.03.2023 15:00

Implementacija

Javni poziv u okviru mjere podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući i COVID – 19)

21.11.2022 12:00

20.01.2023 15:00

Implementacija

Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji - Interventna mjera - proljetna sjetva

30.09.2022 23:22

24.10.2022 17:00

Evaluacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

20.09.2022 23:22

28.12.2022 15:00

Implementacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji - 3. ciklus

28.11.2022 00:00

30.12.2022 15:00

Implementacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji - 2. ciklus

14.09.2022 14:30

14.10.2022 17:00

Implementacija

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

01.09.2022 00:00

31.10.2022 18:15

Implementacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji

25.07.2022 00:00

12.09.2022 17:00

Implementacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim institucijama

21.07.2022 00:00

23.09.2022 20:00

Implementacija

Javni poziv investicijama u svrhu unapređenja poslovanja putem digitalne transformacije poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede

08.07.2022 13:00

29.08.2022 17:00

Implementacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova

27.05.2022 00:00

08.07.2022 17:00

Evaluacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

05.04.2022 00:00

10.06.2022 12:00

Prijave zatvorene

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za razvoj ruralnog turizma

23.12.2021 15:00

15.03.2022 12:00

Prijave zatvorene

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju - Pravna lica

24.11.2021 13:00

04.02.2022 12:00

Prijave zatvorene

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

04.10.2021 12:00

03.12.2021 17:00

Prijave zatvorene

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju - Fizička lica

24.11.2021 15:00

04.02.2022 12:00

Prijave zatvorene

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture u Bosni i Hercegovini

21.10.2021 14:13

14.12.2021 17:00