Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Status: Evaluacija

Datum objave: 05.04.2022

Datum isteka: 10.06.2022

Projekat EU4AGRI objavljuje javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, vrijedan je 3,2 miliona KM.

Ovaj javni poziv kao i smjernice za potencijalne podnosioce prijava se isključivo odnose na mjeru podrške u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja. 

Ko se može prijaviti?

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, te za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno.

Isti podnosioci prijava mogu biti podržani kroz mjere podrške Projekata do tri (3) puta, uzimajući u obzir sve javne pozive koji će biti objavljeni od strane Projekata (od 2020. do 2024. godine).

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV)Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Prijave će se podnositi putem online platforme javnipoziv.undp.ba.

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.

Prijave se mogu podnijeti od 05. maja 2022. godine dok je krajnji rok 10. juni 2022. godine do 12:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava (ažurirano 13.05.2022) u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

 

Korak 2: Prateća dokumentacija za prijavu na javni poziv:

Prilog 1-Obrazac-prijave Poslovni plan (ažurirano 13.05.2022) 
Prilog 1-Obrazac-prijave Projektni prijedlog (ažurirano 13.05.2022) 
Prilog 2a-Poslovni-plan-narativ (ažurirano 13.05.2022) 
Prilog 2b – Poslovni plan (ažurirano 13.05.2022) 
Prilog 2c – Projektni prijedlog (ažurirano 13.05.2022) 
Prilog 2d – Projektni prijedlog (ažurirano 13.05.2022) 
Prilog 3-Pismo-namjere-o-sufinansiranju
Prilog 4 -Lista-za-provjeru
Prilog 5-Rekapitulacija-sirovina
Prilog 6-UN-globalni-principi
Prilog 7-Izjava-o-povezanim-licima
Prilog 8-Izjava Podnosioca prijave o broju radnih mjesta koja će biti kreirana

NAPOMENA: Ukoliko se više od 70% troškova investicije odnosi na unapređenje/uvođenje korištenja energije iz obnovljivih izvora ili upravljanje otpadnim vodama Podnosilac prijave popunjava Prilog 1-Obrazac-prijave Projektni prijedlogPrilog 2c – Projektni prijedlog i Prilog 2d – Projektni prijedlog. Ukoliko investicija ne uključuje troškove za uvođenje/unapređenje korištenja energije iz obnovljivih izvora ili upravljanje otpadnim vodama ili ih uključuje ali je njihova vrijednost 70% i manje od ukupnih prihvatljivih troškova , tada podnosilac prijave popunjava Prilog 1-Obrazac-prijave Poslovni planPrilog 2a-Poslovni-plan-narativ i Prilog 2b – Poslovni plan.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u periodu od 20.04. do 20.05.2022. godine.

Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati. Prije postavljanja pitanja zainteresovani podnosioci prijava trebaju pažljivo pročitate dokument Smjernice za podnosioce prijava i postojeća pitanja i odgovore vezane za ovaj javni poziv. Projekat neće odgovarati na već odgovorena pitanja