Registracija i prijava u sistem

Korištenje aplikacije


Pitanja i Odgovori

Pitanje: Postovani Mi smo popunili aplikaciju, imporotovali priloge ali nemamo opciju "posalji aplikaciju" kako je prikazano u video-upustvu. Imamo samo opcije "pregleda aplikacije" i "poziva suradnika". Molimo pomoc i uputu kako da podnesemo popunjenu aplikaciju?
Odgovor: Poštovani, na osnovu podataka koje ste dali u pitanju slijedi da ste prijavu popunjavali kao konsultant za podnosioca. Konsultant, kao što je objašnjeno u ranijim odgovorima ima opciju da pripremi prijavu ali ne i da je podnese. Prijavu može podnijeti samo lice za koje je prijava pripremljena. Neophodno je da se pravno lice registruje u sistemu sa mail adresom koju ste naveli prilikom otvaranja prijave (sistem je postavio pitanje) i tada će imati pristup prijavi koju ste pripremili. Samo podnosilac (lice u čije ime se priprema prijava) ima opciju PODNESI.
Pitanje: Poštovani, Napravio sam grešku prilikom prvog pristupanja aplikaciji za "Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji", te odabrao aplikaciju za sredstva DO 80.000 KM, umjesto PREKO 80.000 KM. Nigdje ne vidim dugme "OPOZIV", pa me zanima da li je moguće ispraviti ovu grešku?
Odgovor: Postovani, Prijavu mozete opozvati tek nakon podnosenja. Ukoliko otvarate novu prijavu prije nego ste podnijeli i opozvali prijavu o kojoj govorimo,( sto je moguce), morate voditi racuna da je zbog sistemskog ogranicenja potrebno da za tu novu prijavu koristite mail adresu koju ranije niste koristili.
Pitanje: Poštovani, ako kao konzultant unosim projekt za jednu firmu, trebam li se ja registrirati svojim računom, odabrati opciju 2 - "Ovu aplikaciju popunjavam kao konsultant za drugu organizaciju" i unijeti e-mail te organizacije, firme, koja je podnositelj prijave u sljedeće polje koje se pojavi: "Unesite email odgovorne osobe organizacije koja podnosi aplikaciju"? Jer u tom slučaju firmi dolazi e-mail da ih ja, konzultant, pozivam da oni nastave rad na aplikaciji. Je li to ispravan postupak? Hvala!
Odgovor: Poštovani, hvala na pitanju. Da postupak koji ste opisali u svom pitanju je ispravan ukoliko vi unosite/pripremate prijavu kao konsultant. Napominjemo da Vi nemate mogućnost podnošenja prijave nego će podnosilac (subjekat u čije ime podnosite prijavu) nakon što se registruje u sistemu sa email adresom koju ste vi unijeli kao email odgovorne osobe organizacije koja podnosi prijavu imati pristup pripremljenoj prijavi i imat će opciju PODNESI. Samo subjekat u čije ime se podnosi prijava može podnijeti prijavu (ima opciju PODNESI).
Pitanje: Poštovni, prilikom apliciranja na platformi u sekciji gdje se podižu prilozi, preciznije dio "Prilozi Saglasnost podnosioca prijave o učešću u programu tehničke podrške (Prilog 2b)" koji je označen zvjezdicom kao obavezan stoji mjesto za ubacivanje teksta umjesto zakačke za podizanje potpisanog i ovjerenog dokumenta (sken) . Da li je to greška ili ne? Ukoliko nije greška molimo vas da nam date upute kako da ispravno popunimo ovaj dio. S poštovanjem
Odgovor: Poštovani, zahvaljujemo na pitanju. Postojeća tehnička greška je korigovana i ispod tekstualnog polja sada imate opciju da priložite i dokument Prilog 2b.
Pitanje: Poštovani, kreirao sam aplikaciju za poziv za start-up, ali ne mogu da pošaljem jer uopšte nema na platformi opcija "Pošalji aplikaciju". Da li je neka greška ili ...?
Odgovor: Poštovani, pošto ste na početku odabrali opciju da Prijavu popunjavate kao konsultant tada nemate opciju PODNESI, pošto prijavu može podnijeti samo subjekt u čije ime se prijava pripremala i podnosi. Subjekt u čije ime se podnosi prijava se mora registrovati u sistem i pristupiti prijavi koju ste pripremili i podnijeti prijavu.
Pitanje: U rubrici postavi pitanje u polju -Kategorija- koje je obavezno u padajućem meniju nema izbor kategorije. Lijep pozdrav
Odgovor: Postovani, zahvaljujemo na informaciji, molimo Vas da ponovo pokusate i ukoliko imate i dalje problem da nas kontaktirate.
Pitanje: Poštovani u smjernicama za podnositelje za najtečaj za mjeru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji stoji da je potrebno dostaviti obrazac prijave i priloge 2 a i b ili 2 c i d, ovisno o visini iznosa aplikacije. Međutim na stranici ne postoji taj obrazac prijave nego samo obrazci za poslovni odnos /projektni plan. Molim info: koje točno dokumente trebaju dostaviti aplikanti do 80.000 KM a koje oni preko 80.000 KM? informacije u smjernicama nisu iste kao na stranici te nam je potrebna točna informacija. Hvala.
Odgovor: Postovani, radi se o tehničkoj grešci koju smo spomenuli tokom info sesije i ista će biti ispravljena. Podnosioci prijave koji traže financijsku podršku do 80.000 KM dostavljaju Projektni prijedlog (1c i 1d) , dok podnosiocioci koji traže podršku u iznosu visem od 80.000 KM popunjavaju Poslovni plan (1a i 1b)