Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Status: Preliminarni rezultati

Datum objave: 10.01.2024

Datum isteka: 20.02.2024

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.  

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 2 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 40.000 KM do 150.000 KM. Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije.  

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poljoprivredni proizvođači (obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća) koja doprinose stabilizaciji/jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju nivoa produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija i inovacija, unapređenju kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, promovisanje dobrih poslovnih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane, te doprinose ublažavanju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, sjemenski krompir), proizvodnja jaja, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja.

Prijave se mogu podnijeti od 10.01.2024. godine, dok je krajnji rok za podnošenje prijava je 20.02.2024. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.  

 

Kako se prijaviti?

Korak 1: Pročitajte dokument  Smjernice za podnosioce prijava (ažurirano 02.02.2024.)  u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Preuzmite prateću dokumentaciju za prijavu na javni poziv

Prilog 1 Obrazac prijedloga projekta
Prilog 2 Budžet projekta
Prilog 3 Pismo namjere o sufinansiranju
Prilog 4 UN globalni principi
Prilog 5 Izjava o povezanim licima