Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji - Interventna mjera - jesenja sjetva

Status: Implementacija

Datum objave: 15.01.2023

Datum isteka: 10.03.2023

Ciljevi ovog poziva jesu doprinos ublažavanju negativnog poremećaja na tržištu repromaterijala tokom 2022. godine na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH nastalih kao posljedica pandemije Covid-19 i rata u Ukrajini, doprinos ublažavanju klimatskih promjena na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH, optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnosti, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH, te podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište.

Interventna mjera podrške će biti realizirana kroz financijsku podršku za nabavku mineralnih đubriva (NPK, KAN i UREA), financijsku podršku za nabavku sistema za navodnjavanje, te finansijsku podršku za zaštitu od mraza.

Ko se može prijaviti na ovaj javni poziv? 

Prihvatljivi podnosioci prijava na ovaj javni poziv su mikro, mala i srednja preduzeća i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača (u daljnjem tekstu kooperanti) koje se bave proizvodnjom i/ili preradom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda.

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 2 miliona KM, a sredstva podrške po jednom podnosiocu prijave može iznositi od 15.000 KM do maksimalno 300.000 KM, dok iznos podrške po jednom kooperantu može iznositi od 1.500 KM do 8.000 KM.

 

Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati sufinanciranje u ukupnim prihvatljivim troškovima u iznosu od minimalno 25% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova. Podnosilac traženo sufinanciranje može osigurati iz vlastitih sredstava ili kroz učešće kooperanata. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava kroz mjeru podrške koju obezbjeđuju Projekti iznosi 75% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova odnosno minimalno 15.000 KM ili maksimalno 300.000 KM po predloženom projektu. 

Prijave se mogu podnijeti od 15.01.2023. godine, dok je krajnji rok za prijavu 10.03.2023. godine, do 15:00 sati.

 

Kako se prijaviti?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Preuzimite prateću dokumentacija za prijavu na javni poziv

1 – Prijavni obrazac – podnosilac
1 – Prijavni obrazac – kooperanti
2 – Budžet
3 – Struktura podrške
3 – Pismo namjere o sufinansiranju – podnosilac
4 – Lista za provjeru
5 – UN globalni principi
6 – Izjava o povezanim licima