U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija objavljujemo javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Ko se može prijaviti?

Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnosilac prijave i minimalno dva partnera. Podnosilac prijave može biti jedinica lokalne samouprave, preduzeće ili obrt koji se bavi pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda, javna ustanova i organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim područjima u BiH, nevladina organizacija (NVO) i udruženje sa iskustvom u vođenju projekata razvoja i promocije turističke ponude.

Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 KM do 250.000 KM (bez PDV-a).  Za svaki projekat, podnosilac prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a (tj. minimalno 15% sufinansiranje podnosioca prijave i partnera i 85% finansiranje kroz mjeru podrške od strane Projekata EU4AGRI).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 11. mart 2022. godine.

Proces prijava omogućen je isključivo elektronskim putem, koristeći online sistem javnipoziv.undp.ba ili direktno putem ovog linka.

Podnesite prijavu na Javni poziv za ruralni turizamPročitajte više u korisničkom uputstvo za podnosioce prijava putem online sistema projekta EU4AGRI, te pogledajte video instrukcije za registraciju i prijavu, te korištenje ovog online sistema, putem ovog linka.

Kako se prijaviti?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Preuzmite potrebnu dokumentaciju:

Prilog I Obrazac za prijavu
Prilog II Budžet projekta
 (ažurirano 22.02.2022.)
Prilog III Logički okvir
Prilog IV Plan aktivnosti
Prilog V Formular prihod i rashodi
Prilog VI Pismo namjere za sufinanciranje projekta
Prilog VII Izjava o partnerstvu na projektu
Prilog VIII Lista za provjeru
Prilog IX UN Globalni principi
Prilog X Izjava o povezanim licima
Prilog XI Dobrobiti životinja

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti isključivo putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u periodu od 10.01.2022. do 28.02.2022. godine.

Postavi pitanje za ovaj javni poziv

Pogledajte do sada pristigla pitanja & odgovore

 

U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH.

Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja, dok se kroz EU4BusinessRecovery utiče na smanjenje posljedica izazvanih pandemijom na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća. Za sva tri projekta Europska unija izdvojila je 38 miliona eura.

Projekte provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Češkom razvojnom agencijom (za EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Međunarodnom organizacijom rada (ILO) (za EU4BusinessRecovery).

Smjernice-Javnog-poziva-za-podrsku-investicijama-u-ruralni-turizam-Dec-2021.docx