Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za projekt “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG2)

Status: Evaluacija

Datum objave: 13.10.2023

Datum isteka: 03.11.2023

Podsticanjem ulaganja u obrazovanje, poduzetništvo i inovacije, projekat "Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta" (EGG2) koji u saradnji sa Vladom Kraljevine Norveške implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH), pruža podršku izgradnji kapaciteta za dobro upravljanje i unapređenje ekonomskog razvoja. Projekat istovremeno stimuliše izgradnju društva znanja i osposobljavanje kadrova potrebnih modernoj privredi. Implementacija projekta obuhvata period 2021. -2025. godine.

Na temelju identifikovanih potreba, jedna od ključnih projektnih aktivnosti fokusirana je na razvoj poduzetništva kroz, između ostalog, unapređenje i jačanje sistema poslovne podrške u Bosni i Hercegovini.

U skladu s navedenim, u saradnji sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta (u nastavku: FMRPO) kroz ovaj javni konkurs, Projekat će pružiti podršku pružateljima usluga poslovne podrške u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBIH) kako bi uspostavili nove ili osnažili postojeće linije poslovne podrške usmjerene ka malim i srednjim poduzećima (MSP), sa posebnim fokusom na start-up kompanije i mlade poduzetnike.

Javni konkurs ima za cilj odabrati kvalifikovane pravne subjekte koji pružaju usluge poslovne podrške na teritoriji FBiH, kojima će biti dodijeljena poticajna sredstva FMRPO i EGG2 Projekta za uspostavljanje novih i/ili unapređenje postojećih linija poslovne podrške.

Da bi sudjelovali u javnom konkursu, od pružatelja usluga poslovne podrške (podnositelja prijave) očekuje se da predlože projekte koji se odnose na uspostavljanje novih i/ili osnaživanje postojećih usluga poslovne podrške, usmjerene prvenstveno na start-up kompanije i mlade poduzetnike, u jednoj ili više ključnih oblasti navedenih u nastavku:

  1. Usluge poslovne podrške vezane za digitalizaciju poslovnih procesa;
  2. Usluge poslovne podrške koje se odnose na podršku  razvoju poslovanja, unapređenje konkurentnosti i uvođenje inovativnih poslovnih modela.

Korisnici sredstava mogu biti poduzetničke potporne institucije (poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, akceleratori, poduzetnički centri, klasteri i razvojne agencije), udruženja poduzetnika i obrtnika i komore koji svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta, s područja Federacije Bosne i Hercegovine,  imaju minimalno jednog (1) stalno zaposlenog i registrovani su najkasnije do 31.12.2020. godine.

Ukupan raspoloživi iznos poticajnih sredstava u okviru ovog javnog konkursa iznosi 270.000,00 BAM, od čega FMRPO izdvaja 150.000,00 BAM i EGG2 Projekat 120.000,00 BAM.

Minimalan iznos grant sredstava koji se može dodijeliti po jednom podnositelju prijave/projektu iznosi 8.000 BAM, a maksimalan iznosi 25.000 BAM.

Prijedlog projekta sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba od 13. oktobra 2023.godine do  3. novembra 2023. godine, do 23:59.  Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta  javnipoziv.undp.ba u vremenskom periodu od 13.10.2023. do 27.10.2023. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati.

Obrazac projektnog prijedloga - PRILOG I.docx
Budget - Prilog II.xls
Logicki okvir Prilog III.doc
Izjava o ispunjavanju uslova poziva - Prilog V.docx
Javni konkurs.docx
Smjernice Linije poslovne podrske.docx