Nazad
Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji - Interventna mjera - jesenja sjetva

Pitanja i Odgovori

Pitanje: Poštovani, U ovom novom javnom pozivu Interventne mjere 2 u smjenicama stoji • Potvrda o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i detaljan prikaz o biljnoj proizvodnji za 2022. i 2023. godinu za svakog kooperanta uključenog u projektni prijedlog; Dok u listi za provjeru stoji da je potreban detaljan prikaz biljne proizvodnje iz 2021 i 2022 pa me samo zanima da li da zakačimo za sve tri godine ili koji dio da pratimo smjernice ili listu za provjeru. Zahvaljujem se na odgovoru. Srdačan pozdrav,
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, zahvaljujemo na upitu i skretanju pažnje na tehnički propust. Molimo Vas da se vodite Smjernicama, odnosno neophodno je da dostavite ažurirane liste za 2022 i 2023 godinu. Hvala na razumjevanju..
Pitanje: Poštovani, pitanje vezano za javni poziv "Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji" u dijelu "Obim podrške po kooperantu je ograničen veličinom sjetvene/proizvodne površine kao i vrstom proizvodnje. Jedinice sjetvene/proizvodne površine iznose: • Proizvodnja voća, uključujući grožđe i masline (isključivo na otvorenom prostoru) 0,5 ha". Pitanje glasi, da li svaki kooperant koji je dio aplikacije, mora imati najmanje 0,5 ha proizvodne površine (voćnjaka, vinograda..)?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, da, iznos financijske podrške ovisi o veličini površina koje se obrađuju kao i od vrste proizvodnje. U slučaju sektora na koji se odnosi Vaše pitanje, da bi se smatrao prihvatljivim kooperantom, neophodno je da pod zasadima ima minimalno 0,5ha za šta može dobiti pripadajući obim podrše (npr. koliko se radi o mineralnom đubrivu tada je iznos podrške 1.500 KM).
Pitanje: Poštovani, Da li je RPG prihvatljiv kao podnosilac projektnog prijedloga samostalno? RPG radi samostalno, uredna dokumentacija i ima interes za prijavu na ovaj javni poziv jer su prihvatljive investicije za đubrivo jako bitne poljoprivrednim proizvođačima. Unaprijed hvala,
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 2.1.1. Prihvatljivi podnosioci prijave, definisano je da su prihvatljivi podnosioci prijave isključivo preduzeća i/ili zadruge a koji imaju uspostavljenu mrežu kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača (u daljnjem tekstu kooperanti).
Pitanje: Pozdrav, pošto u smjernicama nigdje nije naveden kriterij veličina poduzeća, a u javnom pozivu je, molio bi vas da mi pojasnite možemo li mi kao veliko poduzeće aplicirati na ovaj projekat? Hvala unaprijed.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, pošto u ovom javnom pozivu podnosilac prijave nije direktni korisnik financijskih kriterij veličine preduzeća nije stavljen kao eliminirajući, odnosno ne postoji ograničenje veličine podnosioca.
Pitanje: Da li u ovom projektu možemo konkuristi na mehanizaciju(traktor). Traktor bi mi bio potreban i spreman sam na doplatu. Traktor bi mi mnogo pomogao na mom gazdinstvu.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, pozivamo Vas da pročitate Smjernice za podnosioce prijave. Ukoliko budete imali pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Pitanje: Poštovanje! Molila bih Vas pojašnjenje u vezi prihvatljivosti aplikanta -veterinarske stanice koja bi aplicirala za bespovratna sredstva s ciljem nabavke digitalnog rengenskog aparata čija se cijena kreće ovisno od dobavljača i specifikacijama cca 50.000-70.000KM. S istim bi povećali kvalitetu usluge liječenja i smanjila gubitke klijenata poljoprivrednih proizvođača/farmera. Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru,
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovana , u Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.1.1. Prihvatljivi podnosioci prijava su opisani prihvatljivi podnosioci prijave, gdje je između ostalog i navedeno da se podnosilac da bi bio prihvatljiv mora se aktivno baviti otkupom ili preradom svježih poljoprivrednih proizvoda i posjedovati mrežu članova ili kooperanta. Prihvatljivi troškovi, odnosno aktivnosti su detaljno opisani u dijelu 2.4.2. Prihvatljivi troškovi interventne mjere . Da bi se podnosilac i prijava smatrali prihvatljivim moraju zadovoljiti uslove javnog poziva.
Pitanje: Poštovani, Prethodno smo postavili jedno pitanje vezano za obrt, međutim niste razumjeli naše pitanje. Ukoliko naš kooperant (ugovor o otkupu mlijeka) posluje kao poljoprivredni obrt, a ne fizičko lice, da li može biti prihvatljiv kooperant, jer mi kao zadruga smo podnosilac prijave za njega? U smjernicama se ne navodi nikakvo objašnjenje vezano za to, osim da ako je u sistemu PDV-a mora imati izmirene obaveze, dok tokom INFO sesije se navodi da ne može kooperant poslovati kao poljoprivredni obrt. Hvala unaprijed
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovana, hvala na detaljima vezanim za pitanje. Kao što je rečeno tokom info sesije kooperanti da bi bili prihvatljivi NE SMIJU biti registrovani niti kao obrti/samostalni preduzetnici niti kao preduzeća, ali moraju biti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava 1.1.2021.godine ili prije. Vezano za slučaj iz Vašeg pitanja, pošto je kooperant registrovan i posluje kao poljoprivredni obrt tada NIJE prihvatljiv kooperant u sklopu ovog javnog poziva.
Pitanje: Poštovani, Da li se podaci o zemljištu u Prilogu 1-1 unose iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2022.g. ili 2023.g.? Na osnovu koje godine računamo sjetvene jedinice? Hvala.
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Kao osnova za izračun financijske podrške po kooperantu koriste se podaci iz ažuriranih lista RPGa kooperanata za 2022.godinu.
Pitanje: Poštovani, 1. Pošto kao zadruga imamo veći broj kooperanata koji mogu učestovati na ovom javnom pozivu, da li možemo uraditi sljedeće: - Ako kooperant ima na detaljnom prikazu biljne proizvodnje npr. 5 sjetvenih jedinica, da li mi kao podnosioci prijave možemo smanjiti broj njegovih sjetvenih sjednica npr. na 3, da bi uključili što više manjih kooperanata i da bi se mogli uklopiti u maksimalan iznos podrške u 300000 KM? 2. Da li mi kao podnosioci prijave možemo aplicirati za Poljoprivredne obrte registrovane u Federaciji BiH? (U smjernicama to nije navedeno, dok je to napomenuto u Online INFO sesiji.)
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, vezano za Vaše prvo pitanje, financijska podrška se daje po sjetvenoj jedinici koja je određena kao osnovna jedinica za tu vrstu proizvodnje. Nije obvezivajuće da kooperant dobije podršku za sve sjetvene jedinice. Znači prihvatljivo je da ukoliko u RPGu kooperant ima proizvodnju npr. žitarica i uljarica na površini od 6ha, da dobije financijsku podršku za maksimalno 5ha (5 jedinica za ovu vrstu proizvodnje) a minimalno 1ha. Ovisno o potrebama, kao i broju kooperanata sasvim je uredu da kooperant dobije podršku za broj jedinica koji je manji od maksimalnog a veći od minimalnog (3 jedinice umjesto maksimalnih 5). Što se tiče drugog pitanja. kao što je rečeno tokom info sesije kooperanti da bi bili prihvatljivi NE SMIJU biti registrovani niti kao obrti/samostalni preduzetnici niti kao preduzeća ali moraju biti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava 1.1.2021.godine ili prije.
Pitanje: Poštovani Da li postoji mogućnost finansiranja dodatka prirodnog minerala koji se zove "ZEOLIT( tip klinoptilolit) koji poboljšava kvalitetu i prinos biljnih kultura,znatna financijska ušteda,zadržava vodu i vlažnost tla,povećava otpornost na sušu,regulira ph tla i vodni režim,veže i neutralizira teške metale ,pesticide i herbicide,veže gnojiva i postupno ih otpušta,potiče mikrobiološke procese i stvaranje humusa,stimulira rast listova ,stabljika i korijena biljaka,idealan za mješanje sa organskim i npk gnojivima,gdje se gnojidba može smanjiti i do 30%,a da biljke imaju na raspolaganju više gnojiva.
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 2.4.2. Prihvatljivi troškovi interventne mjere, u stavu 2.4.2.1. Nabavka mineralnog đubriva su pobrojane prihvatljive vrste đubriva. Nabavka spomenutih minerala se ne smatra prihvatljivim troškom.
Pitanje: Poštovani, S obzirom da mi kao podnosioci prijave (zadruga) smo učestvovali na prethodnom javnom pozivu - Interventna mjera 1, sa 59 prihvatljivih kooperanata, da li se možemo prijaviti i na ovaj javni poziv - Interventna mjera 2 sa nekim drugim kooperantima, jer u smjernicama nema navedenog uslova što se tiče podnosioca, a koji je povezan sa prethodnim javnim pozivom.
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, obzirom da podnosioc prijave nije direktni korisnik financijskih sredstava smatrate se prihvatljivim podnosiocem i po ovom javnom pozivu, naravno uz uključenje kooperanata koji nisu bili uključeni u Vašu prethodnu prijavu..