Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Poštovani, Za koje sektore, djelatnosti je obavezno dostavljanje potvrde o upisu u fitoregistar?

Poštovani, Dostavljanje potvrde o upisu u fitoregistar obavezno je za podnosioce prijave koji se prijavljuju za sektor proizvodnje sadnog materijala (sadnice voća i sjemenski krompir).

Da li firma koja je registrovana u FBiH koja ima PJ Farmu koka , ima pravo na nabavku kaveza za koke nosilje?

Poštovani, Nabavka kaveza za koke nosilje nije prihvatljiva investicija.

Poštovani, U slučaju aplikacije obrta, šta se podnosi umjesto završnog obračuna za 2023 (bilnas stanja i bilans uspjeha)? Hvala

Poštovani, Podnosioci prijave registrovani kao obrt (osnovna djelatnost) kao svoj finansijski izvještaj podnose popunjene i ovjerene obrasce SPR 1053 i GPD 1051.

Poštovani Zanima me da li je nabavka poljoprivrednih teleskopskih utovarača (telehandera za utovar čvrstog stajnjaka i drugih poslova na farmi.) prihvatljiva investicija za trenutni otvoreni javni poziv? Hvala

Poštovani, nabavka teleskopskog utovarivača (telehandlera) kao traktorskog priključka prihvatljiva je investicija. Samohodni utovarivači i slična kombinovana vozila nisu prihvatljiva investicija.

Poštovani, naša firma želi da aplicira za javni poziv nabavke mašine za poljoprivrednu proizvodnju. Molimo Vas da nam pojasnite nejasnoću pod tačkom 7. Registracija preduzeća/obrta /zadruge sa jasno iskazanom trenutnom vlasničkom strukturom (prva registracija i aktuelni izvod iz registra); Da li je dovoljno dostaviti prvo rješenje firme jer nije bilo nikakvih promjena do danas ili se mora dostaviti i prvo rješenje firme i izvod iz sudskog registra.

Poštovani, Ukoliko nakon registracije firme nije bilo promjena u podacima ili vlasničkoj strukturi, možete dostaviti prvu registarciju i vašu izjavu da nije bilo naknadnih promjena. U tom slučaju nije potrebno dostavljati aktuelni izvod iz sudskog registra.

Poštovani, Da li je u Javnom pozivu prihvatljiva investicija nabavka tovnih grla stoke?

Poštovani, Nabavka tovnih grla stoke, kao ni svih drugih kategorija živih životinja, nije prihvatljiva investicija.

Poštovani, U posebnim kriterijima za podnosioce prijava u povrtlarstvu naglašeno je da aplikanti moraju posjedovati određenu površinu zemljišta kojeg obrađuju "na početku investicije". Da li se to odnosi na 2024 godinu?

Poštovani, Za ocjenu ispunjavanja posebnih kriterija uzimaju se podaci navedeni u detaljnim ispisima proizvodnji iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za 2023. godinu.

Poštovani, u toku pripreme za ovaj javni poziv pojavio se problem u vezi sa dostavljanjem zvaničnih finansijskih izvještaja za 2023. godinu. Naime, firme uglavnom imaju eksterne računovođe i niko ne može da garantuje da će završiti finansijske izvještaje do 20. februara. Molim vas da razmislite o izmjeni ovog uslova u smislu da se dostavi bruto bilans, a da se naknadno u evaluaciji dostave zvanični finansijski izvještaji. Hvala na razumijevanju!

Poštovana, Hvala vam na sugestiji. Javni poziv se neće produžavati nakon 20.02.2024. godine. Podnosioci prijave u tom roku moraju dostaviti zvanične finansijske izvještaje za 2023. godinu. Dostavljanje bruto bilansa umjesto zvaničnih finansijskih izvještaja nije prihvatljivo i takve prijave se neće uzimati u razmatranje. Naknadno dostavljanje finansijskih izvještaja u procesu evaluacije neće biti moguće.

Da li je prihvatljiva investicija, nabavka rovokopača za iskopavanje kanala.

Poštovani, Prihvatljive investicije u ovom javnom pozivu su mašine i oprema namijenjeni isključivo poljoprivrednoj proizvodnji. Rovokopač, kao mašina prvenstveno namijenjena za građevinske svrhe nije prihvatljiva investicija.

Da li je za apliciranje za dodjelu sredstava za kupovinu traktora bitno koji je model traktora? Odnosno, da li imate odredjenu kategoriju i model traktora za koji se moze aplicirati ili to nije bitno?

Poštovani, Smjernice javnog poziva u dijelu 2.8.2.1. propisuju posebne uslove za nabavku novog traktora, a koje se odnose na snagu traktora i standarde emisije izduvnih gasova. Smjernice javnog poziva ne propisuju određeni model novog traktora.

Poštovani, ako je firma ostvarila sufinaciranje od federalnih institucija za nabavku traktora da li nas to ograničava da po ovom Javnom pozivu apliciramo za nabavku kombajna

Poštovana, ukoliko ste u zadnjih sedam godina iz nkeih drugih fondova ostvarili podršku za sufinanciranje nabavke traktora, u ovom javnom pozivu možete podnijeti prijavu za sufinansiranje nabavke traktorskih priključaka ili kombajna.

Poštovani, Molila bih Vas razjašnjenje u stavke neprihvatljivi podnosioci prijave, odnosi se na dio: • su ostvarili negativan poslovni rezultat u 2023. godini; zanima me da li se ovo odnosi i na negativno poslovanje radi amortizacije.

Za ocjenu poslovnog rezultata uzimaju se podaci iz zvaničnog finansijskog izvještaja za 2023. godinu. Ukoliko je podnosilac prijave poslovao sa gubitkom - neprihvatljiv je. Projekat EU4AGRI ne ulazi u razloge koji su rezultirali negativnim rezultatom poslovanja.

Poštovani, da li je prihvatljivo da na jednom projektnom prijedlogu-prijavi na ovaj Javni poziv apliciramo sa dva traktorska priključka. Za potrebe proizvodnje potrebna nam je sijačica i drljača. Da li možemo jednom prijavom aplicirati za dvije mašine

Poštovani, Jedna prijava se može odnositi na više mašina ili priključaka uz poštovanje ograničenja po pitanju visine finansijske podrške i iznosa sufinansiranja.

Poštovani, u prethodnim razdobljima ostvarili smo poticaje za kapitalna ulaganja kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za nabavku traktora. Zbog povećanog obima posla potreban nam je još jedan traktor (koji ispunjava vaše kriterije) ali zanima nas da li smo prihvatljivi podnosioci jer je riječ o nabavci još jednog istog stroja.

Poštovana, Ukoliko je podnosilac prijave u zadnjih sedam godina dobio podršku za nabavku traktora kod drugih EU i/ili entitetskih, kantonalnih, općinskih ili bilo kojih drugih fondova, nabavka novog/drugog traktora u ovom javnom pozivu nije prihvatljiva.

Poštovana/i, Da li su osobe koje imaju registrovan obrt, ali ne kao osnovnu djelatnost vec kao: A) dopunsku djelatnost ili B) dodatnu djelatnost Prihvatljivi podnosioci prijava na ovaj javni poziv? Lp,

Poštovani, Prihvatljivi podnosioci prijave registrovani kao obrt moraju biti registrovani kao osnovna djelatnost. Registracije obrta u formi dopunske ili dodatne djelatnosti nisu prihvatljive.

Poštovana/i, Većina poljoprivrednih gazdinstva koja se bave proizvodnjom sirovog mlijeka registrovana su kao obrt. Prema zakonu FBiH obrti nisu dužni raditi finansijski izvještaje tako da nemaju bilans stanja i uspjeha vec obrazac SPR 1053 i GPD 1051. S obzirom na ovako stanje da li su ova dva obrazca relevantna i dovoljna za prijavu na ovaj javni poziv?

Poštovani, Podnosioci prijave registrovani kao obrt (osnovna djelatnost) kao svoj finansijski izvještaj podnose obrasce SPR 1053 i GPD 1051.

Pozdrav, Zanima me da li kao “Poljoprivredno gazdinstvo “ mogu ucestvovati u ovom konkursu ??

Poštovani, Prihvatljivi podnosioci prijave su obrti (u F BiH) ili samostalni preduzetnici (u RS), isključivo registrovani kao osnovna djelatnost, te zaduge i preduzeća.

Poštovani, Obraćam vam se ispred firme xx d.o.o., kao konsultanta grupe proizvođača mlijeka koji su dobavljači za mljekaru "XY". Interesuje nas da li mi možemo u ime pojedinačnih proizvođača podnijeti prijave na javni poziv? Ili moraju oni samostalno to uraditi za sebe?

Poštovani, Svaki podnosilac prijave može podnijeti samo jednu prijavu i to isključivo samostalno. Prijave više podosilaca u okviru jednog prijedloga neće biti uzete u obzir.

Poštovanje, možete li molim vas pojasniti sljedeći zahtjev - "Potvrda izdana i ovjerena od svih poslovnih banaka da podnosilac prijave nema blokirane bankovne račune. Ova potvrda NE MOŽE biti starija od 30 dana od datuma dostavljanja iste. U slučaju nedostavljanja tražene dokumentacije prijava će biti diskvalifikovana;" Misli li se ovdje zapravo na sve poslovne banke u kojima podnositelj ima račun, a ne na sve poslovne banke (što bi zapravo značilo sve banke u BIH?)? Hvala

Poštovani, Potrebno je dostaviti potvrde da podnosilac nema blokirane bankovne račune iz banaka u kojima podnosilac prijave ima otvoren bankovni račun.

Da li se na javni poziv može prijaviti kao prihvatljiv aplikant REGISTROVANO (u skladu sa propisima Republike Srpske) KOMERCIJALNO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO?

Poštovani, Prihvatljivi podnosioci prijave su obrti (u F BiH) ili samostalni preduzetnici (u RS), isključivo registrovani kao osnovna djelatnost, te zadruge i preduzeća.

Poštovani, ako se ima 200 grla u sistemu krave tele, a imam pašnjake ( trava) od 45 hektara, da li mogu podnijeti prijavu. za kupovinu traktora od 100 KW.

Poštovani, Prihvatljivi podnosilac prijave iz sektora proizvodnje mesa (sistem krava-tele), čija prijava se odnosi na traktor, mora posjedovati minimalno 5 ha vlastite primarne proizvodnje stočne hrane (proizvodnja užitarica i uljarica) što se dokazuje ažuriranim listama iz Registra poljoprivrednih gazdinstava. Površine pod pašnjacima se ne uzimaju u obzir.

Poštovani, da li je nabavka plastenika i prateće opreme prihvatljiv projekat po ovom Javnom pozivu?

Nabavka plastenika i prateće opreme nije prihvatljiva investicija.

Poštovani, da li je dozvoljena kupovina više mašina i priključnih uređaja u sklopu ovog poziva po jednoj prijavi, ili je to isključivo samo jedna mašina, odnosno samo jedan priključni uređaj.

Poštovani, Podnosioc prijave može svojim projektnim prijedlogom tražiti podršku za nabavku više pojedinačnih mašina, odnosno priključnih uređaja.

Poštovani Da li može aplicirati obrt otvoren 4/2023? Lp

Poštovani, Prihvatljivi podnosioci prijave moraju biti registrovani najkasnije do 31.12.2021. godine. Obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća koji su registrovani nakon tog datuma nisu prihvatljivi podnosioci prijave.

Poštovani, mogu li se prijaviti fizicka lica koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo?

Poštovani, Fizička lica nisu prihvatljivi podnosioci prijave.

Poštovani, Da li je u Javnom pozivu prihvatljiva investicija nabavka i instalaciju grijanja u objekat koji se bavi proizvodnjom tovnih pilica?

Poštovani, navedena investicija prema smjernicama javnog poziva nije prihvatljiva.