Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Poštovani, Zbog složenosti dokumentacije RPG-ova i prikupljanja određenih ponuda, kašnjenja u dostavi, da li je moguće da rok apliciranja produžite za 7 dana? LP

Poštovana, krajnji rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 20.11.2023. godine do 15:00 časova. Lijep pozdrav

Poštovani, na stranici 18 u dokumentu Smjernice za aplikante priložena je tablica dozvoljene opreme. Točka 4.1.22 navodi da je jedan mogući dozvoljeni trošak vozilo Unimog. Obzirom da je Unimog specifično vozilo marke Mercedes, da li je dozvoljeno nabavljati neke druge marke vozila iste i slične namjene ili isključivo ovu Mercedesovu inačicu. Unaprijed hvala

Poštovani, dozvoljeno je nabavljati i neke druge marke navedenog vozila iste i slične namjene. Lijep pozdrav

Poštovani, da li se prilikom računanja iznosa gornjeg praga prometa povezanih firmi posmatra samo promet firmi koje posluju u sektoru primarne poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda. Ovo nije naglašeno u smjernicama, ali se ovo pravilo primjenilo konkretno u pozivu za preradu iz aprila 2022. godine. Npr. isti osnivač je vlasnik 3 firme, dvije posluju u primarnoj proizodnji i imaju ukupni promet 1 mil. KM (svaka po 500.000 KM), a treća posluje u djelatnosti trgovine i ima promet 30 mil. KM- da li jedna od ove dvije firme, čija je djelatnost primarna poljoprivredna proizvodnja može aplicirati na ovaj javni poziv? Kao što sam navela, uslov u smjernicama je uvijek isto formulisan, ali smo mi dobili odgovor da se prilikom posmatranja povezanih lica gleda samo promet firmi u sektoru primarne poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda te vas molimo da nam ovo isto potvrdite za ovaj javni poziv. Zahvaljujem se na odgovoru!

Poštovana, smjernicama javnog poziva definisano je da se pod povezanim pravnim licima smatraju fizička i pravna lica koja su međusobno povezana vlasništvom nad kapitalom ili upravlјanjem kapitalom ili na drugi način povezana radi postizanja zajedničkih poslovnih cilјeva, tako da poslovanje i rezultati poslovanja jednog lica mogu značajno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica. Povezanim licima smatraju se i lica koja su međusobno povezana: 1) kao članovi porodice, 2) tako da jedno lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa prethodno navedenim, zajedno, posredno ili neposredno, učestvuju u drugom licu/licima. U skladu sa navedenim, za ocjenu pomenutog kriterija posmatra se ukupno poslovanje svih povezanih pravnih lica bez obzira na njihovu djelatnost. Lijep pozdrav

Poštovani, U Opštim uslovima Javnog poziva, stoji da se ne mogu prijaviti firme, čija povezana lica prelaze zbir prihoda u visini preko 15 miliona maraka, konkretno, naša firma se bavi proizvodnjom grožđa, i u našoj vlasničkoj strukturi imamo firmu koja ima manjinski udio vlasništva ( 11,62% ), ali ta firma posluje u Beogradu i bavi se trgovinom žita, i ima ogroman prihod, a u našoj firmi ima manjinski dio vlasništva i kao takav nema moć odlučivanja i upravljanja, i s tim u vezi neće ni da ulaže u firmu u kojoj nema većinski paket vlasništva, a nas to isključuje iz mogućnosti da se prijavimo na Javni poziv, konkretno, naše pitanje glasi da li firme koje imaju većinskog vlasnika kao naša, gleda se samo prihod većinskog vlasnika ili mora u svakom slučaju da se gleda ukupan zbir.

Poštovani, Smjernicama javnog poziva propisano je da prihvatljivi podnosilac prijave ne smije imati promet veći od 10 miliona KM u 2022. godini, a sa povezanim licima ne smije imati promet veći od 15 miliona KM (prosti zbir ostvarenog prometa u 2022. godini). Ovaj kriterij se odnosi na sva povezana lica bez obzira na njihovo procentualno učešće u vlasništvu. Lijep pozdrav

Poštovani, proizvođač ima kombinovanu proizvodnju povcra i jagodasto voca i plasteničke proizvodnje na površini od 0.5h . investicija bi se odnosila na riješavanje problema navodnjavanja, tj automatizacije i modernizacije sistema za navodnjavanje na cijeloj površini. Dali takav proizvođač moze da aplicira ?

Poštovani, predložena investicija se mora odnositi samo na jedan prihvatljivi sektor. Shodno tome, za ocjenu posebnih kriterija u obzir se uzimaju površine prijavljene u RPG/APIF koje se koriste za proizvodnju u tom sektoru. Takođe, i sama investicija se mora realizirati u tom sektoru i na tim površinama. Nije prihvatljivo jednom prijavom predlagati investicije koje će se realizirati u više sektora. Lijep pozdrav

Poštovani, Projektom se želi nabavljati oprema koja služi za proizvodnju ribe koja se uzgaja u betonskim ribnjacima. Novonabavljena oprema će biti instalirana u navedene ribnjake. Molim za razjašnjenje: da li navedeni betonski ribnjaci koji služe isključivo za uzgoj ribe moraju posjedovati odobrenu upotrebnu dozvolu prije podnošenja aplikacije, ili je dovoljna zvanična gradjevinska dozvola za ovu vrstu ribnjaka ? Hvala na odgovoru

Poštovani, Ukoliko je predmet investicije oprema koja se ugrađuje u objekte koji služe za smještaj životinja (uključujući i ribu), potrebno je dostaviti građevinsku dozvolu za taj objekat. Upootrebna dozvola za objekte koji služe za smještaj životinja (uključujući i ribu) nije potrebna.

Molim Vas odgovor na pitanje vezano za lica koja imaju pravo podnošenja prijave: Da li osoba koja ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo može učestvovati u ovom pozivu. Dakle ne radi se o obrtu, nego o upisanom poljoprivrednom gazdinstvu na kojem obavljam poljoprivrednu djelatnost. Na osnovu registrovanog gazdinstva ostvarujem prava na podsticaj od opštine i kantona. U iščekivanju Vašeg odgovora, unaprijed se zahvaljujem. LP,

Poštovani, prihvatljivi podnosioci prijave su obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća registrovani najkasnije do 30.06.2021. godine. Poljoprivredna gazdinstva nisu prihvatljiv ponosilac prijave, ukoliko nisu registrovana u nekom od tri navedena oblika. Lijep pozdrav

Dobar dan, prijavio sam prija 3 mjeseca obrt poljoprivrede i da li imam ja pravo aplicirati za projekat. Hvala unapred

Poštovani, prihvatljivi podnosioci prijave moraju biti registrovani najkasnije do 30.06.2021. godine. Ukoliko ste registrovani prije tri mjeseca, niste prihvatljiv podnosilac prijave.