Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u BiH

Pozdrav, Zamolili bismo za odgovor da li se mogu prijaviti poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom Lumbrihumusa(humus Kaliforkijskih glista) na ovaj poziv tj da li se poziv odnosi i na nas? Zahvaljujemo se unaprijed. Srdačan pozdrav Dragan

Poštovani, po smjernicama javnog poziva: Prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju i preradu proizvoda za ljudsku prehranu, a u sklopu sljedećih sektora: • proizvodnja mlijeka; • proizvodnja mesa; • uzgoj žitarica i uljarica; • uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline; • uzgoj povrća; • proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krompir); • proizvodnja jaja; • uzgoj ribe; • uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva; • proizvodnja meda. Dakle, ukoliko vaša proizvodnja ne pripada nijednom od navedenih sektora, onda niste prihvatljiv kao podnosilac prijave po ovom javnom pozivu.

Poštovani, imamo pitanje u vezi prohvatljivih investicija Prvo se odnosi na sistem za navodnjavanje te nas interesuje da li su u sklopu rješavanja sistema za navodnjavanje, osim nabavke potrebne opreme, dozvoljene investicije kopanje bunara i zemljani radovi za polaganje primarnih cijevi sistema za navodnjavanje. Drugo pitanje se odnosi na prihvatljivost pojedinih specijalnih prikljucaka: uređaja za zelenu i zrelu rezidbu , te defolijatora lista .Ti priključci u kombinaciji sa malčerima odmah unose biljnu masu u tlo. Hvala

Poštovani, što se tiče vašeg prvog pitanja: vezano za sisteme za navodnjavanje, nije prihvatljiva investicija koja se odnosi na kopanje bunara. Kao prihvatljiva investicija, dozvoljene su komponente sistema za navodnjavanje od već obezbijeđenog izvora vode (priroda ili vještačka akumulacija, vodovod i sl.) do usjeva. Ukopavanje primarnih cijevi je prihvatljivo, jer te cijevi smetaju ako ostanu na površini, pa se obično ukopaju. Naravno, implementacija svih predmetnih investicija se mora uklopiti u vremenski okvir predviđen smjernicama javnog poziva. Nadalje, vezano za vaše drugo pitanje: navedeni priključci za malčer spadaju u prihvatljive investicije po predmetnom javnom pozivu samo u kombinaciji sa nabavkom malčera. Takvi priključci su alati za neke standardne radne operacije, bez nekog efekta na prilagođavanje klimatskim promjenama i oni u kontekstu javnog poziva imaju smisla samo ako idu zajedno sa malčerima.

Poštovani, mi imamo koncesiju na većinu našeg zemljišta do 08.02.2033. godine. Da li ovaj datum sporan, tj. da li ispunjavamo uslove za prijavu i dobijanje grant sredstava? Ukupna površina koju obrađujemo je 70.33 ha. Predmet naše investicije je Uvođenje digitalnih tehnologija za preciznu poljoprivredu. Predmet naše investicije NIJE izgradnja objekta ni dogradnja/adaptacija/sanacija/rekonstrukcija postojećeg objekta i/ili ugradnja opreme, niti investicija uključuje eksploataciju vodnih resursa (bunari). Hvala puno.

Poštovani, navedeno trajanje koncesije je prihvatljivo.

Poštovani, obzirom da Obrt kao dopunsko zanimanje ne može vršiti zapošljavanja, da li je isti podoban za apliciranje? Iako je u dijelu potrebna dokumentacija, tačka 5. Potpisana Izjava Podnosioca prijave o broju radnih mjesta koja će biti kreirana (Prilog 5) – potpisana i opečaćena verzija u PDF formatu (ukoliko se planira dodatno zapošljavanje kroz Projekat); navedeno opciono zapošljavanje, u dijelu tabele "Bodovanje prijedloga projekta" nisam primijetio kriterij da je broj bodova "0" ukoliko nema zapoljavanja (tačka 12.)

Poštovani, novo zaposljavanje se samo dodatno boduje, ali nije obavezno za podnosenje aplikacije i njeno razmatranje.

Poljoprivredna djelatnost bavi se proizvodnjom mlijeka i registrirana kao dopunsko zanimanje. Porodično domaćinstvo se dugi niz godina bavi poljoprivredom i posjeduje poljoprivredne mašine (traktore) koji se koriste u radu registrirane Poljoprivredne djelatnosti. Obzirom da se planira nabavka cisterne za oseku i rasturač stajnjaka, pitanje glasi: "Obzirom da se koristi mehanizacija, osnovno vozilo, porodičnog domaćinstva, da li je za isto potrebno napravi ugovor o zakupu ili je dovoljna vrsta izjave o korištenju osnovnog vozila porodičnog gazdinstva u svrhu rada obrta? Općenito, da li je ova projektna aktivnost bazirana na navedenim osnovama prihvatljiva?"

Poštovani, navedeno je prihvatljivo, u redu je da osnovno vozilo bude registrovano na porodicnom gazdinstvu.

Postovani, Zelimo aplicirati na projekat u oblasti voca. Vezano za Tacka 21. Finansijski izvještaji za 2022. godinu, potpisani i ovjereni od strane ovlaštenog računovođe (uključuje i finansijske izvještaje za sva povezana lica); Pitanje: Da li je prihvatljivo da aplikant (doo) i povezano lica (osnivac društva) imaju negativne bilanse stanja i uspjeha u 2022.

Poštovani, prihvatljivo je da aplikant (doo) i povezano lice (osnivač društva) imaju negativne bilanse stanja i uspjeha u 2022. Pozdrav, EU4AGRI-Recovery tim.

Poštovani, u nastavku je dio iz Smjernica: Prihvatljive investicije i troškovi se odnose isključivo na nabavku, instaliranje opreme i radove navedene u nastavku: • Uvođenje digitalnih tehnologija za preciznu poljoprivredu, uključujući onih za prikupljanje, obradu i analizu vremenskih, prostornih (npr. satelitski sistemi za pozicioniranje kao GPS i daljinsko otkrivanje, senzori vlage tla, prskalice za pesticide, itd.) i pojedinačnih podataka kombinirajući ih s drugim informacijama kako bi se podržale odluke upravljanja za upravljanje usjevima i korištenje gnojiva, pesticida i vode u pravoj količini, u pravo vrijeme, na pravom mjestu. Mi smo pronašli dobavljača koji nudi bukvalno sve navedeno iz prethodne tačke, kroz svoje AgroLIFE rješenje koje se sastoji od softvera i hardvera. Moje pitanje je da li je takavo rješenje koje se sastoji od softvera i hardvera (GPS lokatori, meteo-stanice, laptop) prihvatljiva investicija? Hvala puno.

Poštovani, ukoliko je sva oprema koja je navedena u vašem upitu, uključujući i hardware i software, neophodna za funkcionisanje sistema koji se može podvesti pod: Uvođenje digitalnih tehnologija za preciznu poljoprivredu, uključujući onih za prikupljanje, obradu i analizu vremenskih, prostornih (npr. satelitski sistemi za pozicioniranje kao GPS i daljinsko otkrivanje, senzori vlage tla, prskalice za pesticide, itd.) i pojedinačnih podataka kombinirajući ih s drugim informacijama kako bi se podržale odluke upravljanja za upravljanje usjevima i korištenje gnojiva, pesticida i vode u pravoj količini, u pravo vrijeme, na pravom mjestu, u tom slučaju se radi o prihvatljivoj investiciji. S poštovanjem, EU4AGRI-Recovery tim.

Pozdrav, molim Vas za pojašnjenje obrasca - izjave o povezanim licima. Da li smo u obavezi navesti firme u kojima direktor ima određeni procenat vlasničkog učešća a koje nemaju veze s predmetom investicije odnosno s ovim projektom? Dakle, firma s kojom se prijavljujemo nema veze s drugim firmama u kojima vlasnik/direktor ima suvlasničko učećšće? Hvala

Poštovani, potrebno je u predmetnu izjavu navesti sva povezana pravna lica i procenat vlasničkog učešća u njima. Lp

Poštovani, Vezano za godišnje prihode, molim Vas da pojasnite kako se posmatra ograničenje aplikanta u slučaju da je vlasnički povezan sa drugim firmama, da li se zbraja promet aplikanta sa prometom tih drugih firmi. Unaprijed hvala na odgovoru!

Poštovana, tačkom 2.1. Smjernica javnog poziva definisano je da aplikant ima godišnji prihod u 2022. godini ne veći od 10 miliona KM i prihod uključujući onaj povezanih lica/društva u 2022. godini ne veći od 20 miliona KM. Pod ukupnim prihodom po ovom kriteriju se smatra prosti zbroj prihoda podnosioca i svih povezanih lica iz pojedinačnih financijskih izvještaja, a ne iz konsolidovanih financijskih izvještaja. Lp

Poštovani, da li u istoj prijavi možemo da apliciramo za sistem za navodnjavanje, tifon sa pumpom, i malčer koji bi se koristio za održavanje zemljišta na kom će se koristiti sistem za navodnjavanje?

Poštovana, navedene investicije su prihvatljiv predmet iste prijave po ovom javnom pozivu. Lp

Poštovani, da li je prihvatljiva investicija nabavka uređaja za izđubrivanje i utovar gnjojiva u vidu miniutovarivača tipa bobcat (https://www.youtube.com/watch?v=8bbgiOYAHy8&authuser=0), nabavkom ovakvog uređaja bi olakšali čišćenje objekata te stvorili dodatne prihode prodajom đubriva. Srdačan pozdrav

Poštovani, navedena investicija nije prihvatljiva za ovaj javni poziv, samo su prikljucci na mehanizaciju prihvatljivi, a koji doprinose ciljevima javnog poziva.

Poštovani, da li je prihvatljiva investicija betoniranje obora oko štale u kojemu borave krave kako bi đubrivo bilo čisto i olakšalo se njegovo prikupljanje, kao i izgradnja nadstrešice koja bi služila za zasjenjivanje stoke a paralelno s tim bi služila za prikupljanje kišnice jer trenutno nemamo dovoljne površine upliva vode u naš vodospremnik pa u ljetnim periodima imamo problem s nedostatkom vode. Srdačna pozdrav

Poštovani, prva navedena investicija u vezi betoniranja obora nije prihvatljiva za ovaj javni poziv, a druga u vezi izgradnje nadstrešice je prihvatljiva.

Poštovani, Vezano za kriterij ocjenjivanja pod točkom "12. Broj novih radnih mjesta koja će biti kreirani kroz investiciju. Navedeni broj radnika se odnosi na broj radnika koji će dodatno biti zaposleni tokom implementacije projekta" navodite kako prijavitelj može ostvariti 25 bodova na temelju 3 ili više novozaposlena tokom implementacije projekta. Da li prijavitelj ostvaruje pravo na 25 bodova ako zaposli 3 radnika na određeno vrijeme npr. 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, s obzirom da realizacija projekta treba biti unutar 4 mjeseca? hvala, Lijep pozdrav

Poštovani, podnosilac prijave ostvaruje 25 bodova ako zaposli 3 radnika na određeno vrijeme s tim da 6 mjeseci nije prihvatljivo, već na godinu dana minimalno. Broj radnih mjesta koja će biti kreirana postat će ugovorna obaveza. S poštovanjem

Poštovani, 1. Pod točkom 13. BODOVANJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA navodite da prijavitelj može ostvariti 20 bodova ako se planirana investicija odnosi na Zaštitu od suše i požara. Je li prijavitelj ostvaruje tih 20 bodova ako se planirana investicija odnosi samo na ulaganje u sustav navodnjavanja vinograda "kap po kap" ili uz sustav navodnjavanja mora planirati i posebno ulaganje u zaštitu od požara da bi ostvario pravo na 20 bodova po tom kriteriju? 2. Pod točkom 13. BODOVANJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA navodite da prijavitelj može ostvariti dodatnih 15 bodova ako se planirana investicija odnosi na Reciklaža/ ponovno korištenje vode, Zaštita od štetnih organizama i bolesti te Precizna poljoprivredna proizvodnja. Pod kojim aktivnostima podrazumjevate da bi se navedeni kriterij mogao ispoštovati? Hvala,

Poštovani, kada je u pitanju bodovanje koje se odnosi na kriteriji Zaštita tla/ zaštita od suše i požara/ zaštita od visokih temperatura moguće je ostvariti 20 bodova samo investicijom u sustav navodnjavanja vinograda ili samo investicijom u zaštitu od požara. Nije potrebno da se ulaže u oba sustava kako bi se ostvarilo 20 bodova. U vezi Vašeg drugog dijela pitanja koje se odnosi na dodatnih 15 bodova u Smjernicama ovog Javnog poziva, pod tačkom 2.8.1 Prihvatljive investicije i troškovi, izlistane su sve prihvatljive investicije i tu se nalaze i one investicije koje nose 15 bodova kao na primjer uvođenje sistema za praćenje štetočina, korova i bolesti, uvođenje digitalnih tehnologija za preciznu poljoprivredu, sistemi za reciklažu/ ponovno korištenje vode za potrebe sistema za navodnjavanje i td. S poštovanjem

Poštovani, Shodno tome da smo firmu sudskim rješenjem od datuma 06.04.2021., a u pozivu piše da je firma registrovana najkasnije 2 godine od datuma podnošenja zahtjeva. Naše pitanje se sastoji od toga da li je naša aplikacija pozitivna, ako je firma sudskim rješenjem registrovana u tom periodu. Unaprijed hvala, l.p.

Poštovani, znači da morate imati najmanje 2 godine dokazanog iskustva/ bavljenja primarnom poljoprivrednom proizvodnjom prije objave poziva. Tačnije rečeno da ste se najkasnije registrovali kao neki od prihvatljivih pravnih oblika do 19. juna 2021. godine. U Vašem slučaju datum registracije je prihvatljiv.

Poštovani, navedeno je u dokumentaciji Javnog poziva da se na javni poziv mogu prijaviti obrti/samostalni preduzetnici, poljoprivredne zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća koja se najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Primarna djelatnost naše farme je proizvodnja sirovog svježeg mlijeka, a datum registracije na našem Rješenju je 06.04.2021. Da li mi sa ovim datumom, možemo da se prijavimo na ovaj Javni poziv, jer nam nije baš jasna smjernica iz Javnog poziva. Unaprijed zahvalni na odgovoru

Poštovani, znaci da morate imati najmanje 2 godine dokazanog iskustva/ bavljenja primarnom poljoprivrednom proizvodnjom prije objave poziva. Tačnije rečeno da ste se najkasnije registrovali kao neki od prihvatljivih pravnih oblika do 19. juna 2021. godine, ako ste i prije toga u redu je, ali ne smije registracija biti nakon tog juna. Vaš datum je prihvatljiv.

Poštovani da li mi možete pojasniti šta podrazumjevate pod pojmom najkasnije dvije godine "Na javni poziv mogu se prijaviti obrti/samostalni preduzetnici, poljoprivredne zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća koja se najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. ". Da li se na javni poziv moze prijaviti i neko ko se počeo baviti primarnom poljoprivrednom proizvodnjom npr i 2018. 2019. godine ili samo od 2021. pa na ovamo? Lp

Poštovani, znaci da morate imati najmanje 2 godine dokazanog iskustva/ bavljenja primarnom poljoprivrednom proizvodnjom prije objave poziva. Tačnije rečeno da ste se najkasnije registrovali kao neki od prihvatljivih pravnih oblika do 19. juna 2021. godine, ako ste i prije toga u redu je, ali ne smije registracija biti nakon tog juna.

Pozdrav,kako i na koji način mogu aplicirati na bilo koji od navedenih javnih poziva samostalni poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom svježih šampinjona koji posluju više od deset godina.

Poštovani, na stranici eu4agri.ba ili javnipoziv.undp.ba imate instrukcije u vezi prijave na svaki javni poziv kao i pojedinacne Smjernice javnog poziva koje propisuju uslove koje podnosilac prijave mora ispunjavati kako bi se prijavio na poziv. Sve prijave se vrše putem platforme javnipoziv.undp.ba

Poštovani, Zanima nas da li je prihvatljivo, kroz prijavu na ovaj Poziv, trošak:- Ulaganje u rekonstrukciju tj završetak objekta vinarije s pripadajućom opremom u kojoj se odvija proizvodni proces sa postojećom upotrebnom dozvolom, a s ciljem povećanja proizvodnog kapaciteta vina? Unaprijed hvala na odgovoru Lijep pozdrav

Poštovani, navedena investicija nije prihvatljiva za ovaj javni poziv. Sve prihvatljive investicije se pobrojane u Smjernicama javnog poziva.

Da li se pod podrškom eksternog konsultanta u toku realizacije projekta misli na pisanje obrazca projekta, i da li je pri pravdanju troškova kasnije ugovor o djelu prihvatljiv kao i vidljiva isplata na izvodu banke prema konsultantu, s obzirom da je konsultant fizicko lice bez,te ne moze izdati racun? Da li imaju neki posebni uslovi koje konsultant mora da ispunjava?

Poštovani, pod troškom eksternog konsultanta u toku realizacije projekta se misli na podršku konsultanta nakon što potpišete ugovor sa Projektom i dobijete sredstva (konsultant koji bi vam dao podršku u toku implementacije Vašeg projekta). Svi troškovi nastali prije potpisivanje Ugovora sa Projektom su neprihvatljivi kao takvi. Ugovor o djelu je prihvatljiv, ali se prilikom ugovaranja traže u svakom slučaju tri ponude za trošak. Dodatno, konsultanti dostavljaju i svoje biografije u fazi ugovaranja.

Poštovani, Predmet projekta jeste nabavka automatizovanih plastenika, s tim u vezi da li je prihvatljiva i nabavka solarnih panela i toplotnih pumpi za el.energiju i rad plastenika? Da li su prihvatljivi električni pastiri i metalne ograde za zaštitu plastenika od divljih životinja? Hvala

Poštovani, automatizovani plastenici i toplotne pumpe za održavanje potrebne temperature u plasteniku (kao njegov sastavni dio) su prihvatljivi za ovaj Javni poziv, ali ostale nevedene investicije nisu prihvatljive - solarni paneli, električni pastiri i metalne ograde za zaštitu plastenika.

Poštovani, Da li u u prihvatljive troškove spada i izgradnja solarne elektrane za vlastite potrebe, a koja bi se izgradila na postojećim halama firme? Hvala.

Poštovani, izgradnja solarne elektrane ne spada u prihvatljive troškove po ovom Javnom pozivu. Lista prihvatljivih troškova je navedena u Smjernicama javnog poziva.

Poštovani, Šta je od dokumentacije potrebno prilikom nabavke sistema za navodnjavanje ili antifrost sistema? Hvala vam

Poštovani, sve informacije o potrebnoj dokumentaciji vezanoj za predmetnu investiciju kao i ostale informacije vezane za podnošenje prijave možete naći u Smjernicama Javnog poziva. Lijep pozdrav. EU4AGRI-Recovery tim.