Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacijskih tehnologija u poljoprivredu

Poštovani, ponavljam pitanje budući da sam na info sesiji u utorak dobio drugačiji odgovor od odgovora kojeg sam dobio ovdje. Poštovani, pod 2.2. Neprihvatljivi podnosioci prijava, stoji da nisu prihvatljivi podnosioci koji: sudjeluju u proizvodnji, trgovini ili distribuciji - opreme i/ili organizovanja djelatnosti kockanja, kockarnica, kladionica i sličnih poduhvata organizovanja igara na sreću. Je li preduzeće kojemu je osnovna djelatnost 62.01., dakle preduzeće koje se konkretno bavi razvojem softvera, ali u sklopu svog portfolija ima i rješenje za igre na sreću ( koja ispostavlja klijentima, tj organizatorima igara na sreću, dakle ne direktno igračima ), koje je izrađeno po potrebama klijenata, no ne i za vlastitu uporabu preduzeća, prihvatljiv podnosioc prijave? Preduzeće se ne bavi organizacijom igara na sreću. Koliko sam na info sesiji shvatio stavka "2.2" je dodana zbog ograničenja prijava za kladionice i slično, što preduzeće definitivno nije. Hvala i lijep pozdrav.

Poštovani, pravna lica koja imaju rješenje za igre na sreću spadaju u neprihvatljive podnosioce prijava prema tački 2.2. smjernica javnog poziva.

Postovani, molim za tehnicko razjasnjenje podnosenja dokumenata, buduci da su ukljuceni i podnosilac i partner: - da li obrazac prijedloga projekta i obrazac budzeta je potrebno da potpisu i ovjere, i podnosilac i partner ? ili je potrebno da podnosilac i partner potpisu i ovjere, posebno i pojedinacno, svaki od ovih dokumenata ? Ako je dovoljno da samo podnosilac potpise i ovjeri ove dokumnete, molio bih samo za razjasnjenje sta da pripremimo... Hvala

Poštovani, obrazac projektnog prijedloga (Prilog 1), budžet projekta (Prilog 2) i pismo namjere o sufinansiranju ovjerava i potpisuje član partnerstva koji je podnosilac prijave.

Poštovani, radimo na projektu digitalizacije pčelarstva, gdje, pored senzora koji će služiti za prikupljanje podataka, planiramo koristiti solarne panele za napajanje istih, zbog same udaljenosti pčelinjaka od izvora napajanja. Jesu li u tom slučaju paneli prihvatljiva investicija?

Poštovani, u slučaju da je za rad senzora potrebno obezbijediti izvor energije, a na terenu ne postoje druge tehničke mogućnosti, nabavka solarnih panela snage usklađene sa potrebama senzora, prihvatljiva je stavka opreme.

Poštovani, nejasno nam je do kada je rok za prijavu? 14.7.2023. godine ili 23.6.2023. godine. Budući da na portalu piše prvi datum, a u smjernicama za podnosioce prijava 23.6.2023.

Poštovani, rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je produžen do 14.07.2023.

Poštovani, pitanje je vezano za partnera -Kategorija 1: Mikro, mala i srednja preduzeća iz IT sektora ? Da li IT partner može biti iz EU ?

Poštovani, svi članovi partnerstva moraju biti registrovani na području BiH.

Postovani, da li su u okviru budzeta za razvoj software rjesenja prihvatljivi troskovi i onih zaposlenika, koji su zaposleni kod podnosioca na nepuno radno vrijeme (npr. 4 sata) ? Hvala

Poštovani, prihvatljivi su troškovi za razvoj softvera za zaposlenike koji su zaposleni kod podnosioca prijave na nepuno radno vrijeme.

Poštovani, pod "2.2. Neprihvatljivi podnosioci prijava", stoji da nisu prihvatljivi podnosioci koji: sudjeluju u proizvodnji, trgovini ili distribuciji - opreme i/ili organizovanja djelatnosti kockanja, kockarnica, kladionica i sličnih poduhvata organizovanja igara na sreću. Je li preduzeće kojemu je osnovna djelatnost 62.01., koje u sklopu svog portfolija ima i rješenje za igre na sreću ( koja ispostavlja klijentima ( organizatorima igara na sreću ), dakle ne direktno igračima ), koje je izrađeno po potrebama klijenata, no ne i za vlastitu uporabu preduzeća, prihvatljiv podnosioc prijave?

Poštovani, članovi partnerstva koji imaju aktivnosti vezane za djelatnosti kockanja, kockarnica i sličnih poduhvata organizovanja igara na sreću, a sudjeluju na bilo koji način u proizvodnji, trgovini ili distribuciji istih, su neprihvatljivi po smjernicama ovog javnog poziva. Lp

Poštovani, mi smo firma xxxxxxxx d.o.o. iz xxxxxxx registrovani kao proizvođač zdrave hrane i pića. Da li spadamo u prihvatljive podnosioce prijava? Šifra djelatnosti nam je 10.89.

Poštovani, na javni poziv su prihvatljive prijave isključivo u partnerstvu. Partner iz kategorije 1 je IT kompanija, a partner iz kategorije 2 je pravno lice (obrt/samostalni preduzetnik, zadruga ili preduzeće) iz poljoprivredno-prehrambenog sektora koje mora biti upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava/ registar klijenata/ registar pčelara/ registar proizvođača sadnog materijala najkasnije do 30.06.2021. godine.

Poštovani, Da li odbornik u lokalnoj skupštini jedinice lokalne samouprave koji je vlasnik samostalnog preduzetnika ispunjava dole navedene uslove? 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave i prijave Podnosioci prijave i prijava moraju ispuniti slijedeće opće kriterije: 12) članovi partnerstva u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala; 17) vlasnici i/ili odgovorna lica članova partnerstva ne obnašaju javne funkcije;

Poštovani, smjernicama javnog poziva je definisano da su neprihvatljive prijave u kojima vlasnik i/ili odgovorno lice partnera 1 i/ili partnera 2 obnašaju javnu funkciju, ili su zaposleni u institucijama vlasti. Takođe, neprihvatljive su prijave u kojima članovi partnerstva u vlasničkoj strukturi imaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala. Odbornik u lokalnoj skupštini jedinice lokalne samouprave je prihvatljiv po gore navedenim kriterijima.

Poštovani, projekat ima potrebu da angažuje spoljnjeg saradnika u programiranju koji ne radi u IT firmi i kojeg će plaćati ugovorom o djelu. 1. Da li ugovor o djelu spoljnji saradnik u programiranju može da potpiše direktno sa podnosiocem prijave (kategorija 2) ili mora imati ugovor sa IT firmom (kategorija 1) pa će podnosilac prijave uplaćivati sredstva IT firmi pa ona spoljnjem saradniku isplaćivati ugovor? Pogodno je da to čini podnosilac iz kategorije 2 jer po Zakonu o radu poslodavac može da zaključi ugovor o djelu samo van svoje djelatnosti. 2. Da li se doprinosi i porez na ugovor o djelu smatra prihvatljivim troškom? Ako je bruto naknada saradniku npr. 10000KM i navodi se u ugovoru i budžetu, da li projekat priznaje ovaj iznos iako će saradnik neto dobiti manje? Srdačan pozdrav

Poštovani, IT firma je odgovorna za provođenje predloženog projektnog prijedloga koji se odnosni na izradu softverskog rješenja. Troškovi radne snage koji će biti angažovani na izradi predloženog rješenja se prikazuju u budžetu koji je sastavni dio prateće dokumentacije za prijavu na ovaj javni poziv. Smjernicama javnog poziva tačkom 2.8.2. definisano da su porezi i doprinosi na plate radne snage neprihvatljivi troškovi i da isti ne mogu biti finansirani od strane Projekta. Prihvatljivi troškovi radne snage se pravdaju šihtaricama za obračunski period u kojem će biti izvršena izrada navedenog rješenja, platnim listima, specifikacijama uz isplatu plata i ovjerenim bankovnim izvodima. U slučaju angažmana eksternih lica za projektne aktivnosti izrade softverskog i IoT rješenja, trošak radne snage se pravda ugovorom o djelu, AUG obrascem i ovjerenim bankovnim izvodom. Članovi partnerstva interno dogovaraju način angažovanja spoljnjeg saradnika.

Poštovani, imamo 2 pitanja. 1.) U tablici "Obavezna dokumentacija koju trebaju dostaviti članovi partnerstva" (poglavlje 3.1) pod točkom 7 između ostalog kaže "...dokaz o uspješnoj organizaciji najmanje 3 savjetodavna događaja." Može li se kao dokaz o uspješnoj organizaciji "najmanje 3 savjetodavna događaja" dostaviti izjava korisnika da su pohađali ta održana događanja? Ukoliko to nije dovoljan dokaz, koji dokaz je potreban za taj uslov? 2.) Je li udruženje građana koje je registrirano za "proizvodnju voća i savjetodavne usluge", te je upisano u RPG, prihvatljiv partner na ovom projektu u "Kategoriji 2"? Ukoliko je prihvatljivo, spada li takvo udruženje pod kategoriju "zadruga" ili "preduzeće"?

Poštovani, izjava korisnika o pohađanju savjetodavnih događaja nije prihvatljiva kao dokaz o uspješnoj organizaciji najmanje tri savjetodavna događaja. Prihvatljivi dokumenti su izvještaji sa organizovanih i održanih savjetodavnih događaja, ugovori sa finansijerima savjetodavnih aktivnosti, medijski izvještaji o realiziranim događajima i sl. Vezano za drugo pitanje, udruženja građana nisu prihvatljivi članovi partnerstva, već kako je tačkom 2.1. definisano iz kategorije 2 prihvatljiva su pravna lica koja su registrovana u jednom od sljedećih oblika: obrti/smaostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća.

Poštovani, Da li se kao krajnji rok za podnošenje prijava uzima 14.07.2023. godine, s obzirom da u smjernicama za podnosioca prijave još uvijek stoji datum 23.06.2023.godine?

Poštovani, rok za podnošenje prijave po ovom javnom pozivu je produžen do 14.07.2023. godine.

Poštovani, kako se pravdaju troškovi radne snage za izradu softverskih, IoT rješenja ili rješenja baziranih na korištenju AI koje razvija partner iz kategorije 1? Za nabavku opreme i usluga dostavaljaju se računi od dobavljača ali kako se postupa sa troškovima partnera iz IT sektora koji se odnose na razvoj softvera? U budžetu su ti troškovi definisani kao čovjek/dan ali se odnose na već zaposlene u IT kompaniji koji primaju platu. I da li je na te troškove potrebno obezbijediti plaćanje PDVa?

Poštovani, prihvatljivi troškovi radne snage se pravdaju šihtaricama za obračunski period u kojem će biti izvršena izrada navedenog rješenja, platnim listima, specifikacijama uz isplatu plata i ovjerenim bankovnim izvodima. U slučaju angažmana eksternih lica za projektne aktivnosti izrade softverskog i IoT rješenja, trošak radne snage se pravda ugovorom o djelu, AUG obrascem i ovjerenim bankovnim izvodom. Napominjemo da je smjernicama javnog poziva tačkom 2.8.2. definisano da su porezi i doprinosi na plate radne snage neprihvatljivi troškovi i da isti ne mogu biti finansirani od strane Projekta.

Poštovani, da li je RPG prigvatljiv kao podnosioc iz Kategorije 2, s obzirom da isti nije dužan bilježiti prihode i imati knjigovodstveni sistem?

Poštovani, prihvatljivi članovi partnerstva iz kategorije 2 su isključivo obrti/samostalni preduzetnici, preduzeća i zadruge, koji ispunjavaju i druge uslove propisane Smjernicama javnog poziva.

Postovani, software rjesenje koje se planira koristiti kod kao inovativno software rjesenje u procesu digitializacije i uvodjjenja IT rjesenja u veterinarskom zavodu (doo) podrazumjeva integraciju vise tehnologija u rjesenju, te i server i odgovarajuce skenere kao dio opreme. Buduci da te tehnologije zahtjevaju pratece licence, molim da priblizite da li se sljedece licence mogu smatrati prihvatljivim troskom u skladu sa smjernicama tacka 2.8.1/2.8.2: - za server Windows server licence - za digitalizaciju papirne dokumentacije licence OCR engine-a ( IRIS Powerscan ), - za upravljanje dokumentacijom DMS podsistem prateće licence, - za generisanje izvještaja reporting servisa licence ( Power BI ). Hvala na razjasnjenju.

Poštovani, licence neophodne za rad predloženog softverskog rješenja predstavljaju prihvatljiv trošak isključivo do godinu dana. U aplikaciji je neophodno detaljno pojasniti zašto su predložene licence neophodne za funkcionisanje predloženog rješenja.

Ukoliko firma prijavitelj angažira vanjskog programera (osobu koja nije stalno nije stalno zaposlena u firmi prijavitelju), može li se trošak plaće za tog programera priznati u dijelu "Troškovi razvoja softverskog/ IoT/ AI rješenja" kao 100% priznat trošak, ili je potrebno osigurati 30% učešća za njegovu plaću?

Poštovani, neto plata radne snage koja radi na razvoju softverskog rješenja (bilo da se radi o stalno zaposlenom osoblju iz IT firme ili programeru angažiranom po ugovoru o djelu, biće sufinansirani u potpunosti (100%) od strane EU4AGRI projekta. Porezi i doprinosi na platu ili na ugovor o djelu nisu prihvatljiv trošak.

Poštovani, da li je jedini kriterijum za učešće za srednja preduzeća broj zaposlenih (250) ili u eliminatorene faktore ulazi još neki od računovodstvenih kriterijuma? Srdačan pozdrav!

Poštovani, u smislu provjere veličine preduzeća to je jedini kriteriji koji se uzima u razmatranje po ovom javnom pozivu.

Poštovani, Da li se mozemo prijaviti sa nasim partnerom Farmom koji imaju trenutno otvoren prpojekt EU4Agri? Da li nam oni mogu na pozivu biti partneri? Hvala

Poštovani, smjernicama javnog poziva nisu definisana ograničenja u smislu da partner iz kategorije 2 koji je trenutno korisnik EU4AGRI sredstava ne može aplicirati po ovom javnom pozivu. S tim u vezi, prijava sa navedenim partnerom u tom smislu je prihvatljiva po ovom javnom pozivu.

Poštovani, Pitanje vezano za Član 2.7.2. Sadržaj ponude iz Smjernica za podnosioce prijava, 1. Da li je prihvatljiva ponuda za razvoj softvera koju partner ''Kategorije 1'' ispostavlja partneu ''Kategorije 2''. 2. Da li je prihvatljiva ponuda za opremu koju partner ''Kategorije 1'' ispostavlja partneu ''Kategorije 2''. Odnosno može li partner Kategorije 1 uopće biti ponuđač partneru Kategorije 2 Srdačan pozdrav

Poštovani, smjernicama javnog poziva definisano je da se prijave dostavljaju isključivo u partnerstvu člana kategorije 1 i člana iz kategorije 2. S tim u vezi, nije prihvatljivo da partnera kategorije 1 bude ponuđač partneru iz kategorije 2.

Poštovani da li je za poljoprivredno gazdinstvo kao dokaz upisa u registar poljoprivrednih proizvođača dovoljna potvrda APIF-a u Registar poljoprivrednih gazdinstava u RS?

Poštovani, partner iz kategorije 2 mora biti obrt/samostalni preduzetnik, zadruga ili preduzeće kako je definisano smjernicama javnog poziva tačkom 2.1 Prihvatljivi podnosioci prijava. Poljoprivredno gazdinstvo koje nije registrovano u nekom od ovih oblika nije prihvatljivo, bez obzira što je registrovano u RPG/APIF-u.

Postovani, molim razjasnjenje: u okviru razvoja software rjesenja kod partnera 2, biti ce potrebno nabaviti i dodatnu pratecu radnu opremu kao sto su: novi server, stampac veceg kapaciteta, itd... U smjernicama je navedeno da je ucesce PODNOSIOCA-partner 1 prijave u nabavci pomenute opreme 30%. Da li ovo ucesce mora da placa/izvrsi/prikaze iskljucivo PODNOSILAC-partner 1 ili moze da na sebe preuzme partner 2 ? Ako je ucesce u nadleznosti PODNOSIOCA-partner 1, da li se memoradnumom o razmjevanju izmedju partnera moze definisati da partner 2 vrsi nadoknadu placenog ucesca ka PODNOSIOCU- partneru 1 ? Hvala na razjasnjenju

Poštovani, smjernicama javnog poziva tačkom 2.6.2. definisano je da podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 30 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku opreme i usluga. U skladu sa navedenim nije precizirano da podnosilac prijave mora biti iz kategorije 1. Projekat ugovor potpisuje sa podnosiocem prijave, dok su ugovorni odnosi između partnera 1 i partnera 2 predmet njihovog internog dogovora.

Poštovani, u dokumentu Prilog 1 – Prijavni obrazac u dijelu: - Detaljan opis predloženog prijedloga projekta - Tehnička specifikacija softverskog/ IoT/ AI rješenja a gdje mi opisujemo projekat i rješenje nije navedeno koji je maksimalni broj riječi koji se očekuje. Molim Vas za informaciju u vezi broja riječi koji je optimalan i očekivan u ovom dijelu. Hvala puno unaprijed!

Poštovani, navedenim dokumentom je definisano da je potreban detaljan opis predloženog prijedloga projekta u dijelu Tehnička specifikacija softverskog/IoT/AI rješenja. Nije preciziran maksimalan broj riječi koji se očekuje.

Postovani, preduzece je registrovano od 2003.godine i dugi niz godina se bavilo prodajom racunara i ostalog hardweara i proizvodnjom racunarskih programa, najvise racunovodstveni software. U tim pocetnim godinama je imala osnovnu djealtnost trgovina racunarima, dok se sa razvojem tehnologija vise usmjeravala u sve vrste softwarea, ne samo racunovodstveni. Osnovna djelatnost - hardware nije mjenjana jer je smatrana manje znacajnom cinjenicom, dok kompanija u potpunosti nije prestala raditi sa trgovinom hardwerom. Promjena osnovne djelatnosti u 62.01 se desila tokom 2022.godine, te vas molim da odgvorite da li je ova kompanija prihvatljiv podnosilac iz kategorije 1 ? Hvala

Poštovani, smjernicama javnog poziva definisano je da članovi partnerstva moraju biti registrovani najkasnije do 30.06.2021. godine uključujući i osnovnu djelatnost za koju su registrovani. Izmjene osnovne djelatnosti poslije navedenog datuma su neprihvatljive po ovom javnom pozivu. Lp

Poštovani, naš konzorcijum je sastavljen od IT firme i firme koja posluje u oblasti pčelarstva i procesuiranju hrane više od 25 godina. Naša ideja jeste razvoj sopstvenih kapaciteta za proizvodnju opreme za pčelarstvo (vrcaljke, topionici, dimilice i slično) koja se direktno koristi za procesuiranje pčelinjih proizvoda. Većina ove opreme se uvozi iz Srbije, tako da je potencijal za razvoj domaćeg brenda relativno veliki. Cijena naših proizvoda će zasigurno biti konkurentnija i prihvatljivija domaćim pčelarima od uvozne opreme. Za realizaciju našeg projekta su nam potrebne investicije u obliku softvera i mašina za obradu metala (CNC glodalica, aparat za zavarivanje inoxa). Da li je investiranje u ovu opremu prihvatljivo u okviru ovog javnog poziva? Unaprijed se zahvaljujemo na odgovoru.

Poštovani, smjernicama javnog poziva tačkom 2.3. definisano je "Za podršku uvođenju inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanje poslovnih subjekata u poljoprivredno-prehrambenom sektoru prihvatljivi su svi prijedlozi projekata koji se odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda za ljudsku prehranu". S tim u vezi, prihvatljiva investicija je samo softver i informatička oprema koja je potrebna za funkcionisanje tog softvera u poljoprivredno-prehrambenom sektoru proizvodnje proizvoda za ljudsku prehranu.

Postovani, vec ste nam potvrdili da veterinarski zavod registrovan kao doo (ima i pozitivno poslovanje i dugogodisnju poslovnu djelatnost) moze biti prihvatljiv podnosilac prijave iz kategorije 2 ili partner iz kategorije 2. Medjutim, u samoj prijavi se trazi da se izabere sektor u kojem se sprovodi projekat. Da li cemo veterinarski zavod staviti pod: ostali sektori ? Hvala.

Poštovani, ukoliko projektni prijedlog ne odgovara niti jednom od predloženih sektora, može se odabrati opcija "Ostali sektori".

Da li troškove prezentacije o efektima investicije, navedene u opštim kriterijumima ocjenjivanja (alineja 17. u stavu 2.7.1. Smjernica), snose aplikanti iz projektnih sredstava ili će ova sredstva obezbijediti Projekat nakon realizacije investicije? U prvom slučaju, da li postoje posebne smjernice za organizaciju ove prezentacije (npr. poželjan format, geografska zastupljenost učesnika i sl)?

Poštovani, troškove prezentacije projektnog rješenja za minimalno 5 drugih predstavnika poljoprivredno-prehrambenog sektora snosi podnosilac prijave i ovi troškovi nisu navedeni u prihvatljivim troškovima. Geografska zastupljenost učesnika nije definisana, a sugeriramo da to budu potencijalni korisnici/kupci kreiranog rješenja. Format ovog događaja nije unaprijed određen, ali treba biti izveden na način da se učesnicima praktično prikaže upotreba kreiranog rješenja u praksi. Projekat će pružiti neophodno tehničku podršku za realizaciju ovih događaja.

Ukoliko će se izrađeno rješenje neposredno primjenjivati u opštinama koje su u kategorijama nerazvijenih i izrazito nerazvijenih, a samo je sjedište aplikanata u gradu koji ne spada u ovu kategoriju, da li aplikanti ostvaruju pravo na dodatno bodovanje navedeno u tački 2.4. Smjernica za podnosioce prijava?

Poštovani, za ocjenu navedenog kriterija uzima se u razmatranje sjedište partnerske organizacije iz kategorije 2., kod kojih će biti implementirano i neposredno korišteno predloženo projektno rješenje.

Da li i u troškovima nabavke hardverske opreme koja je dio cjelokupnog IoT rješenja aplikanti učestvuju sa 30%, tj. da li se ovakva nabavka podvodi pod nabavku opreme ili razvoj IoT rješenja?

Poštovani, smjernicama javnog poziva tačkom 2.6.2. "Visina pojedinačnih iznosa za finansiranje i udio sufinansiranja korisnika" definisano je sljedeće: Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 30 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku opreme i usluga. S tim u vezi, aplikanti učestvuju u sufinansiranju nabavke hardverske opreme sa 30% bez obzira na njenu namjenu. Lp

Koji su prihvatljivi modeli budžetiranja angažmana radne snage na izradi softverskog i IoT rješenja i na koji način će se pravdati ovi troškovi?

Poštovani, modeli budžetiranja angažmana radne snage treba da obuhvate pojedinačno sve članove tima koji će biti angažovani na izradi softverskog i IoT rješenja navodeći troškove svakog pojedinačnog člana tima prema modelu budžeta koji je dostupan u sklopu prateće dokumentacije za prijavu na ovaj javni poziv. Napominjemo da je smjernicama javnog poziva tačkom 2.8.2. definisano da su porezi i doprinosi na plate radne snage neprihvatljivi troškovi i da isti ne mogu biti finansirani od strane Projekta. Prihvatljivi troškovi radne snage se pravdaju šihtaricama za obračunski period u kojem će biti izvršena izrada navedenog rješenja, platnim listima, specifikacijama uz isplatu plata i ovjerenim bankovnim izvodima. U slučaju angažmana eksternih lica za projektne aktivnosti izrade softverskog i IoT rješenja, trošak radne snage se pravda ugovorom o djelu, AUG obrascem i ovjerenim bankovnim izvodom.

Postovani, molba za pojasnjenje tacke 2.7.2 smjernica: - da li se ka partneru iz kategorije 2 koji ce biti nosilac projekta, treba dostavljati inicijalna ponuda za uslugu izrade sotwarea koju ce vrsiti partner 1 ? Ako smo dobro razumjeli, podnosilac prijave iz kategorije 2 ce biti odgovoran za finansijske obaveze po projektu, sto znaci i placanje izrade softwarea ka partneru 1 koji izradjuje namjenski software. Da li za ovu stavku izrade softwarea od strane partnera 1 i koja ce biti prikazana u budzetu, treba i ponuda kao dio projektne dokumentacije, ili se to odnosi samo za drugu opremu i usluge, koja se ne odnosi na software... hvala

Poštovani, smjernicama javnog poziva tačkom 2.7.2 definisano je "Podnosilac prijave uz prijavu prilaže i najmanje jednu ponudu za svaku stavke projektnog prijedloga koje se odnose na nabavku opreme i usluga". U Vašem slučaju stavka izrade softvera će biti prikazana u budžetu i za nju nije potrebno dostaviti posebnu ponudu.

Poštovani, da li je preduzeće koje se bavi proizvodnjom software prihvatljiv podnosliac prijave iz kategorije 1, ako im osnovna djelatnost koja je prijavljena u APIF nije 62.01, već 58.29 - izdavanje softwarea ? Preduzeće ima registrovanu djelatnost 62.01 u okviru svih registrovanih djelatnosti i bavi se izradom software-a od 2007. godine, ali ta djelatnost nije prijavljena kao osnovna.

Poštovani, preduzeće iz kategorije 1 mora imati registrovanu osnovu djelatnost 62.0 (Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima) i/ili 63.01 (Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima; internetski portal) po standardnoj klasifikaciji djelatnosti, da bi bilo prihvatljiv član partnerstva koje podnosi prijavu na ovaj javni poziv.

Postovani, da li je veterinarski zavod registrovan kao preduzeće (doo) prihvatljiv podnosilac prijave iz kategorije 2 po ovom javnom pozivu, buduci da vrsi interesno okupljanje poljoprivrednih proizvodjaca na nacin da im pruza strucne usluge laboratorijskog testiranja vrsta poljoprivrednih proizvoda (narocito mlijeka), na odredjenoj teritoriji koju zavod pokriva ?

Poštovani, veterinarski zavod, registrovan kao preduzeće, ukoliko zadovoljava druge opšte kriterije prihvatljivosti opisane u smjernicama javnog poziva tačkom 2.7.1., prihvatljiv je kao član partnerstva iz kategorije 2. Lp