Nazad
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Pitanja i Odgovori

Pitanje: Postovani, da li se na ovaj javni poziv mogu prijaviti firme koje imaju udio javnog kapitala?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama u dijelu 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške je jasno navedeno da prihvatljivi korisnik u vlasničkoj strukturi ne smije imati udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala.
Pitanje: Poštovani, da li mogu konkurisati pravna lica (preduzeća, zadruge i sl.) koji su registrovani poslije objave Javnog konkursa? Hvala
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama u dijelu 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške je definisano da podnosilac prjave da bi bio prihvatljiv MORA biti registrovan 31.03.2021. godine ili prije i baviti se preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda, te da njegov godišnji prihod u 2022. godini nije smio biti veći od 10.000.000 KM a uključujući i prihod povezanih lica u 2022. godini nije smio biti veći od 30.000.000 KM, (Pod ukupnim prihodom po ovom kriteriju se smatra prosti zbroj prihoda podnosioca i svih povezanih lica iz pojedinačnih financijskih izvještaja, a ne iz konsolidovanih financijskih izvještaja. Maksimalan dozvoljen prihod podnosioca 10.000.000 KM a maksimalan dozvoljen ukupni prihod svih povezanih lica je 20.000.000 KM).
Pitanje: Poštovani, Interesuje me da li na javni poziv mogu aplicirati obrti kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kruha peciva i kolača? Hvala lp
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.3. Prihvatljivi sektori prerade za podršku, je navedeno da su sektoru prerade žitarica i uljarica prihvatljivi isključivo proizvodi koji su po standardoj klasifikaciji djelatnosti uključeni u: 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna i 11.05 Proizvodnja piva. Iz navedenog slijedi da Vaša djelatnost nije prihvatljiva.
Pitanje: Poštovani, mogu li se na javni poziv prijaviti OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) koje je samim time upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške je navedeno da su prihvatljivi podnosioci prijave isključivo: • obrti, preduzetnici, • zadruge i • mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju manje od 250 radnika a koji zadovoljavaju ostale kriterije opisane u Smjernicama za podnosioce prijave.